PODMÍNKY BEZPLATNÉ INZERCE NA DIECAST.CZ

Inzerující:

  1. Inzerujícím ve smyslu těchto podmínek je každý, kdo zadá bezplatný inzerát na serveru DieCast.cz.
  2. Za obsah všech údajů vložených do inzerátu plně zodpovídá Inzerující.
  3. Vůči provozovateli serveru DieCast.cz se Inzerující ani zájemci o jeho inzeráty nemohou domáhat žádných nároků ani právní odpovědnosti.
  4. Inzerující se zavazuje, že splní podmínky, které uvádí ve svém inzerátu.
  5. Inzerující souhlasí s tím, že jeho inzerát bude po době delší než 90 dní ze serveru DieCast.cz smazán.
  6. Bezplatný inzerát neslouží komerční reklamě, ale výměně a prodeji předmětů fyzických osob.

DieCast.cz:

  1. DieCast.cz neshromažďuje osobní data inzerujících ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  2. Neručí za obsah inzerátů, které nejsou vyřizovány prostřednictvím adresy info@diecast.cz.
  3. Nenese zodpovědnost za předměty a platby, které nejsou vyřizovány prostřednictvím adresy info@diecast.cz.
  4. DieCast.cz nijak nezasahuje do textů inzerátů, které nejsou vyřizovány prostřednictvím adresy info@diecast.cz. Vyhrazuje si ale právo odstraňovat inzeráty, které by odporovaly dobrým mravům a porušovaly by platné zákony ČR například tím, že by obsahovaly vulgární výrazy, rasistické, šovinistické nebo xenofobní projevy.
________________________________________________________________________ Webové stránky DieCast.cz provozuje Milena Píchová, IČO 71519017.